Centrum voor Obesitaschirurgie

Activiteitenverslag

Met enige trots stellen wij u het activiteitenverslag 2014-2015 van ons Centrum voor Obesitaschirurgie voor.

De mooie resultaten van ons centrum zijn het gevolg van doorgedreven specialisatie, een volledige standaardisatie van het operatief gebeuren en een sterk geëngageerd multidisciplinair team.

 

Het Centrum voor Obesitaschirugie in het AZ Sint-Jan in Brugge staat onder leiding van Dr. Bruno Dillemans.

Dr. Dillemans voerde reeds meer dan 10.000  succesvolle bariatrische (= gericht op gewichtsafname) ingrepen uit.

De Gastric Bypass wordt het meest uitgevoerd en wordt aanzien als de gouden standaard op het vlak van duurzaam gewichtsverlies en behoud van levenskwaliteit. De techniek van de Gastric Bypass werd volledig gestandaardiseerd door dr Dillemans, wat de hospitalisatieduur en de kans op complicaties aanzienlijk heeft verkort.

Ook de Sleeve Gastrectomie is de laatste jaren in opmars en boekt zeer goede resultaten.

Chirurgen over de hele wereld komen tot Brugge om Dr. Dillemans, zijn team en werkmethodes te leren kennen. Het Obesitascentrum in AZ Sint-Jan is dan ook referentie geworden voor alle Gastric Bypass en redo-ingrepen (na een eerdere bariatrische ingreep), en dit over de hele wereld.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

De opgebouwde expertise rond obesitas in het algemeen, en obesitaschirurgie in het bijzonder, hebben dit Centrum voor Obesitaschirurgie wereldbekend gemaakt.

Naast individuele begeleiding van persoonlijk contact met de patiënt, is de missie het bieden van de juiste oplossing voor elke patiënt met overgewicht. Na het overlopen van de (chirurgische en niet-chirugische) mogelijkheden, wordt elke patiënt besproken door een multidisciplinair team (chirurg, endocrinoloog, psycholoog, diëtiste).

 www.azsintjan.be